Jeugdzorg thuis

Zorg in verbinding

De benadering en aanpak van Jeugdzorg Thuis is persoonlijk, op maat, transparant en in afstemming met de cliënt. Jeugdzorg Thuis biedt ambulante hulpverlening op maat aan ouders met opvoedvraagstukken en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Hulp voor jongeren

Begeleiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar oud, die door problemen te maken krijgen met:

 • vertonen van grensoverschrijdend gedrag
 • begaan van delicten
 • veroordeeld worden tot taakstraffen
 • in aanraking komen met jeugdreclassering

Hulp voor volwassenen

Opvoedondersteuning voor ouders, die moeite hebben om zelfstandig uitdagingen het hoofd te bieden. Uitdagingen die zich uiten in problemen, zoals:

 • ervaren van een drempel om mee te doen in de maatschappij
 • leven in een isolement
 • onmacht met de Nederlandse taal
 • moeilijk om kunnen gaan met geld
 • leven na een moeizame scheiding
 • omgaan met een licht verstandelijke beperking
 • te maken hebben met psychische problematiek, zoals depressie, ptss, burn out, trauma
 • leven met specifieke gedragspatronen, zoals autisme, adhd, borderline, obesitas

Jeugdzorg thuis

Wat doen we?

Bij de geboorte van elk kind wordt ook een ouder geboren. Elk kind is uniek en verdient de juiste benadering en zorgvuldige aanpak van de ouders. Ouders dienen steeds af te stemmen, wat de behoefte van hun kind is en hoe ze hieraan tegemoet kunnen komen. Een ontdekkingsreis om uit te vogelen wat wel en niet bij het kind werkt. Dat kan voor de ouders heel spannend zijn! Bij sommige ouders gaat het vanzelf en andere ouders hebben ondersteuning nodig om de juiste benadering bij hun kind te ontdekken. Hierbij kan Jeugdzorg Thuis de brug slaan tussen ouder en kind om tot betere verstandhouding met elkaar te komen. Tools om bijvoorbeeld hechting tussen ouder en kind te verbeteren of consequent zijn in grenzen aangeven kan hierbij helpend zijn. Begeleiding van Jeugdzorg Thuis kan ouders helpen om nieuwe opvoedvaardigheden eigen te maken.

Jeugdzorg Thuis biedt ook begeleiding op maat aan volwassenen die vastlopen en graag weer in de maatschappij willen participeren, netwerk willen uitbreiden, financiën op orde willen hebben, na een (vecht)scheiding weer hun leven op orde willen krijgen en zich op hun toekomst willen richten.

Begeleiding

In het proces van begeleiding is bewustwording de eerste stap. Het gedrag, de communicatie en de relatie met anderen zullen we analyseren en samen proberen af te stemmen. We streven naar verbetering in gedrag (minder grenzen opzoeken), verbetering in communicatie (minder botsen met ouders of school) en het aangaan en onderhouden van relaties.

We staan naast de mensen met wie we werken. Kijken mee naar hoe problemen beleefd worden en luisteren naar ervaringen. Zo kunnen we samen ook mogelijke oplossingen verkennen.

Psycho-educatie

Door woorden te geven aan het gedrag en de emoties van kinderen, kunnen we vanuit de rol als mediator een verbinding maken in relaties tussen ouders en kinderen. Op gedrag, houding en persoonlijkheid kunnen we mensen screenen en inschatten waar iemand in vastloopt.

Hierbij maken we gebruik van systemisch werken, hechting en trauma, PMT, verbindende communicatie methodiek (Marshall Rosenberg), presentie filosofie, NLP, het fluisterkind en the Work (Byron Katie).

Systemisch werken

Problemen staan niet op zichzelf. Alles in het systeem van een gezin is met elkaar verbonden. Patronen in het gezin kunnen zichtbaar gemaakt worden. Hoe zijn de verhoudingen binnen een gezin? Hoe zijn de ouders zelf opgevoed? Welke normen en waarden vindt iedereen belangrijk? Leeft iedereen daar ook naar?

Wij zijn nieuwsgierig op een respectvolle manier en bieden een luisterend oor.  Met het vertrouwen dat we elkaar geven kunnen we samen kijken naar mogelijke oplossingen.

Leyla Soysal

Mijn naam is Leyla Soysal, ik ben de oprichtster van Jeugdzorg Thuis. In 1974 ben ik geboren in Eindhoven en ik heb een Turks-Nederlandse achtergrond. Na een succesvolle carrière als docente besloot ik in het jaar 2011 om mezelf verder te ontwikkelen. Als vrijwilliger heb ik ontdekt dat mijn talent ligt in het coachen en helpen van mensen. Sindsdien begeleid ik jongeren en volwassenen in hun zoektocht naar zichzelf en nieuwe toekomstperspectieven. Ieder mens wordt in zijn leven gevormd en getekend door gebeurtenissen. Ook ik heb mijn verhaal. Vanuit mijn levenservaring begeleid ik mensen in hun groeiproces. Met Jeugdzorg Thuis helpen we je om je vleugels uit te slaan en een positieve wending te nemen in het leven.

Leyla Soysal - Jeugdzorg Thuis

Neem contact op

Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Privacy(Vereist)